ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินทุนการศึกษา 50,000 บาท การแข่งขันโปงลางคอนเทสท ์ครั้งที่ 3

บรรยากาศการชื่นชมณ ล

Read more