ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อความสาม

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศความสามารถพิเศ

Read more

ประกาศโรงเรียนเลิงนกทา เรื่อง เรียกตัวผู้สอบคัดเลือกตัวสำรองห้องเรียนพิเศษ(AP) รายงานตัว ปีการศึกษา 2561

ประกาศ-AP-เพิ่มเติม

Read more

ประกาศโรงเรียนเลิงนกทา เรื่อง เรียกตัวผู้สอบคัดเลือกตัวสำรองห้องเรียนพิเศษ(AP)รายงานตัว ปีการศึกษา 2561

ประกาศ AP เพิ่มเติม

Read more