ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อความสาม

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศความสามารถพิเศ

Read more

ประกาศโรงเรียนเลิงนกทา เรื่อง เรียกตัวผู้สอบคัดเลือกตัวสำรองห้องเรียนพิเศษ(AP) รายงานตัว ปีการศึกษา 2561

ประกาศ-AP-เพิ่มเติม

Read more

ประกาศโรงเรียนเลิงนกทา เรื่อง เรียกตัวผู้สอบคัดเลือกตัวสำรองห้องเรียนพิเศษ(AP)รายงานตัว ปีการศึกษา 2561

ประกาศ AP เพิ่มเติม

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษSMTE,AP,SEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อAPม.ต้นรายชื่

Read more

คำสั่งโรงเรียนเลิงนกทา ที่ 127/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการรับสมัครนักเรียนและดำเนินการสอบจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งห้องเรียนทั่วไ

Read more

ประกาศรร.เลิงนกทา การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรี

Read more