สัมมนาสภานักเรียนและประชุมปฏิบัติการพัฒนาสภานักเรียน

Sharing is caring!

“กิจกรรมสัมมนาสภานักเรียนและการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานสภานักเรียน”   เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการ  ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2561  เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ ให้นักเรียนที่เป็นสภานักเรียน  ได้มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การเป็นผู้นำ  สามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม   ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างทีมงานสภานักเรียนให้เข้มแข็ง  และเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงออกถึงความสามารถ ความสามัคคีทำงานอย่างสร้างสรรค์

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม  คือคณะกรรมการสภานักเรียน  ปีการศึกษา 2561  จำนวน  45  คน

คณะกรรมการสภานักเรียน  ปีการศึกษา  2560  เข้าร่วมจำนวน  40  คน  คณะกรรมการสภานักเรียน  ปีการศึกษา  2559  เข้าร่วมจำนวน  15  คน  รวมทั้งสิ้น  100  คน    วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูโรงเรียนเลิงนกทา  ซึ่งสมควรได้รับการขอบคุณอย่างยิ่ง   โดยมีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม  จำนวน  2  วัน  ระหว่างวันที่  7 – 8  มีนาคม  พ.ศ. 2561

Print Friendly, PDF & Email

ไฟล์แนบ

 • DSC06535 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06537 ขนาด 7 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06541 ขนาด 7 MB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06551 ขนาด 7 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06556 ขนาด 7 MB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06563 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06572 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06584 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06594 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06602 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06607 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06614 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06624 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06631 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06641 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06655 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06667 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06670 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06676 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06679 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06684 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06693 ขนาด 7 MB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06713 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06724 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06735 ขนาด 4 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06739 ขนาด 7 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06740 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06741 ขนาด 8 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06744 ขนาด 8 MB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06755 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06759 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06770 ขนาด 7 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06784 ขนาด 7 MB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06797 ขนาด 7 MB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06828 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06837 ขนาด 7 MB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06839 ขนาด 7 MB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06854 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06858 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06884 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06885 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06910 ขนาด 7 MB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

 • DSC06913 ขนาด 7 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
  วันที่ 14.03.2018

643total visits,2visits today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

shares