“ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา” ประจำปี ๒๕๖๑

Sharing is caring!

นายปชิตะ  รัตนวรรณ    และ    นายวัชโรธร  สุทธิประภา  

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชน  จังหวัดยโสธร  เข้าร่วมกิจกรรม 

“ยุวชนประชาธิปไตย  เครือข่ายแห่งรัฐสภา” ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนา ประเทศไทยให้ยั่งยืน เป็นการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยให้การสนับสนุนการจัด กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนทั่วทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียม การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่หลากหลายของโครงการฯ ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องของ องค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

Print Friendly, PDF & Email

1889total visits,1visits today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

shares