ทำให้ URL ของเว็บไซต์ ลงท้ายด้วย .html

Sharing is caring!

ทำให้ URL ของเว็บไซต์ ลงท้ายด้วย .html หรือเรียกว่าการทำ mode_rewrite

Joomla&Wordpress 4.2
ภายหลังจาก webserver ทำงานได้แล้ว กรณีศึกษา เว็บไซต์โรงเรียนเเลิงนกทา ติดตั้ง LAMP+SSL+Joomla2+mod_rewrite
ขั้นตอนที่1 sudo a2enmod rewrite
ขั้นตอนที่2 sudo service apache2 restart
ขั้นตอนที่3 เข้าไปใน /var/www/html   แล้วสร้างไฟล์ .htaccess

#nano .htaccess


เพิ่มข้อมูลดังนี้
————————————————————————-
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
## End of deny access to extension xml files
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D) [OR]
# Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [OR]
# Block out any script that includes a <script> tag in URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})
# Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error!
RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L]
########## Begin – Joomla! core SEF Section
#
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|\.php|\.html|\.htm|\.feed|\.pdf|\.raw|/[^.]*)$ [NC]
RewriteRule (.*) index.php
RewriteRule .* – [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
#
########## End – Joomla! core SEF Section

————————————————————————-

ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขไฟล์ nano /etc/apache2/sites-available/default   หรือ  nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

แทรกข้อความด้านล่างก่อนคำว่า /*virtualhost

<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

 

ขั้นตอนที่ 5 /etc/init.d/apache2 restart
เข้าไปกำหนดค่าให้ใช้ modrewrite ได้ในการตั้งค่าของ Joomla
แล้วลองเรียกใช้งานเว็บไซต์ดู

Print Friendly, PDF & Email

ไฟล์แนบ

  • mod_rewrite_banner ขนาด 73 kB ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
    วันที่ 14.11.2017

2019total visits,1visits today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

shares