ติดต่อสอบถาม

Sharing is caring!

E-Mail  mis@ln.ac.th

สำนักงานกลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ + FAX  0-4578-1116

สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

หมายเลขโทรศัพท์ + FAX  0-4578-1986

สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

กลุ่มงานพัสดุ  หมายเลขโทรศัพท์ + FAX   0-4578-1512

กลุ่มงานการเงิน  หมายเลขโทรศัพท์ + FAX  0-4578-1511 

 

491total visits,2visits today

shares