ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

Sharing is caring!

ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

“ ป้องกันการ ทุจริต”  (โครงการโรงเรียนสุจริต)

กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน   โดยเน้นไปที่การพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญของโรงเรียนสุจริต 5  ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต   อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ทั่วประเทศ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนที่เป็นหัวหน้าห้อง  หรือตัวแทนทุกห้องเรียน  เข้าร่วมจำนวน  64  คน  วิทยากรผู้ช่วยจากสภานักเรียนโรงเรียนเลิงนกทา  จำนวน 36  คน  รวมทั้งสิ้น  100  คน  โดยมีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2561  ณ  ห้อง  TO  BE NUMBER ONE

Print Friendly, PDF & Email

ไฟล์แนบ

5953total visits,2visits today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

shares