ค่ายขยายผลการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนช่อสะอาดเพื่อพัฒนาสังคม

Sharing is caring!

กลุ่มเยาวชนช่อสะอาด  สังกัดสภานักเรียนโรงเรียนเลิงนกทา 

ได้เสนอโครงการ“ช่อสะอาดภูดิน” ต่อมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  และได้รับการอนุมัติโครงการและให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม  จำนวน  50,000  บาท

โครงการ “ช่อสะอาดภูดิน”  มีเป้าหมาย  เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีความตระหนัก  มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาและภัยของการทุจริตที่มีต่อตนเองและสังคม  ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมให้โปร่งใส  โดยการนํากระบวนการและองค์ความรู้  จากกิจกรรมไปต่อยอดร่วมกันจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์  ผ่านแนวคิด 4 เสาหลัก คือ “กายสะอาด จิตสะอาด พฤติกรรมสะอาด และปัญญาสะอาด”เพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป

Print Friendly, PDF & Email

ไฟล์แนบ

 • DSC05479 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05489 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05492 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05657 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05677 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05681 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05683 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05706 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05725 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05727 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05976 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05997 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05474 ขนาด 4 MB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05489 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05657 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05665 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05677 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05681 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05683 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05701 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05706 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05725 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05727 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05811 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05969 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05976 ขนาด 5 MB ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05983 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05997 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05999 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

 • DSC05489 ขนาด 6 MB ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
  วันที่ 30.01.2018

4460total visits,1visits today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

shares