ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนเลิงนกทา.
คำขวัญรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งานดี มีคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ <<อ่านข่าวทั้งหมด>>

close


ภาพคุณครูโรงเรียนเลิงนกทา สำหรับโรงพิมพ์


ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.1/1,1/2,4/1


ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ทุกระดับชั้น Update 24 มี.ค.57


กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาม.ต้น (ม.3) วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมช่อชงโค


กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาม.ปลาย (ม.6) วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมช่อชงโค


การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ต้องการส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ส่งได้ที่ lnschool045@gmail.com ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ขอขอบคุณ คุณสัมฤทธิ์ สร้อยแก้ว